Genel Kurallar

 

Önsöz:

Saygıdeğer Komşularımız;

Sitemizde güvenli, huzurlu ve rahat bir ortamda yaşamanız için gerekli çalışmalar Kat Mülkiyeti Kanunu, Yönetim Planı ve Yönetim Kurulunun talimatları doğrultusunda planlanmakta ve titizlikle yürütülmektedir.

Site vb. yerlerde toplu halde yaşamanın, düzeni sağlamak, tesislerin devamlılığını ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmek için belli kurallarının olması ve bu kurallara yaşayanların uyması gerekmektedir. Bu kurallara uyum; komşuluk hukukuna saygıyı, huzurlu, yeşil, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamayı, sosyalleşerek yaşamı daha anlamlı kılmayı, başta çocuklarımız olmak üzere hepimize daha güvenli bir ortam sağlamakla kalmayacak aynı zamanda evlerimizin değerini de arttıracaktır.

Kat malikleri birbirlerine karşı Medeni Kanunda düzenlenmiş bulunan komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler.

Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse ana taşınmaz ile bunlardaki ortak yerlere ait hakları kullanırken iyi niyet kuralları, kanun ve yönetim planının emir ve yasaklarına ve yönetime ait kurul ve görevlilerin aldıkları kararlara tam olarak uymak zorundadırlar.

 

Blok Girişleri ve Kat koridorları:

. Blok girişlerine ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve/veya hareketi engelleyecek şekilde çocuk arabası, bisiklet, saksı, ayakkabılık, portmanto vb. eşyaları bırakmayınız. Evinizin kapısının önünden itibaren ortak alanın başladığı ve bu alanın yönetim ve sorumluluğunun site yönetiminde olduğu unutulmamalı bu alana özel eşyalar bırakılmamalıdır.

. Kapınızın önüne kısa bir süre de olsa ayakkabı, terlik, şemsiye gibi eşyalar bırakmayınız.

. Site sakinleri, bağımsız bölümler ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi ve sair madde bulunduramaz ve diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapan, koku, duman toz çıkartan hareket ve işler yapamazlar.

. Kapı önüne organik çöp (sebze meyve kabukları, yiyecek artıkları, küçük ambalaj vb.) bırakmayınız.

. Blok giriş ve sahanlıklarında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmayınız, yüksek sesle konuşmayınız.

. Blok giriş ve sahanlık duvarlarını temiz tutunuz, ilan, tablo vb. asmayınız, çocukların duvarları yazı ve resimlerle kirletmelerini önleyiniz. (Bu konuda ebeveynlerin özen göstermesi gerekmektedir.)

. Ortak alanlardaki her türlü teknik ve güvenlik sistemlerine sakinlerimizin müdahalesi güvenlik ve insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Tespit edilen aksaklıkların yönetime bildirilmesi gerekmektedir.

. Yangın tüplerini kurcalamayınız, gerekmedikçe yerinden indirmeyiniz, boşaltmayınız.

. Yangın ve servis merdivenlerinin ara geçiş kapı içlerine ( iki kapı arasına) eşya, kişisel malzeme vb. bırakmayınız. Bırakılması halinde atık malzeme olarak değerlendirilecek ve görevliler tarafından toplanacaktır.

. Temizlik görevlileri kapıcı değildir. İş tanımları yapılmış, belli bir programa göre görevlerini yapmakta ve denetlenmektedirler. Temizlik görevlilerinden sabah servisleri harici özel iş talep etmeyiniz.

 

Blok içi Onarımlar:

. Kendi bağımsız bölümlerinde binanın ana taşıyıcı sistemine zarar vermemek suretiyle tadilat yapabilirler.

. Bağımsız bölümü oluşturan binanın dış elemanlarında yapının mimari görünümünü etkilesin etkilemesin hiçbir değişiklik yapamazlar.

. Balkonlar kesinlikle kapatılamaz.

. Kat Malikleri Koruma amacına yönelik olarak sadece zemin katlarda pencere ve balkon demiri ve benzeri ilavelerin yapılması için Site Yönetiminden izin alınması gerekir. Bu izin ancak Site Yönetiminde bulunan demir korkuluk projelerine uygun olmak koşulu ile verilebilir. Panjur kesinlikle konulamaz.

. Tadilat yapmadan önce site yönetimine başvurulmalı tadilat formu doldurulmalıdır. Daire içindeki onarımlar, hafta içinde 10.00–20.00 saatleri arasında yapılmalı, hafta sonu ise 12.00–19.00 saatleri arasında yapılmalıdır. Hafta sonları ve Resmi/Dini Bayram günlerinde gürültülü tadilat yapılmamalıdır.

. Daire içi onarım işlerinin kısa sürede ve çevreye rahatsızlık vermeden bitirilmesine özen gösterilmeli ve onarım sırasında oluşan inşaat atıkları, onarımın tamamlanmasından sonra onarımı yapanlar tarafından çevreyi kirletmeyecek şekilde site dışına çıkarılmalıdır.

. Bağımsız bölüm sakinleri onarım için gelecek firma ve çalışanları ile ilgili araç plakalarını Site Yönetimine önceden bildirmeli ve güvenlik konusunda taviz verilmesi talep edilmemelidir.

 

Blok Dış Cepheleri:

. Blok dış cepheleri ve balkon içlerinde Site’ deki binaların genel görüntüsüne uymayan ve/veya genel görüntüyü bozabilecek değişiklikler yapılmamalıdır.

. Bağımsız bölüm sakinleri tarafından pencere veya balkonun aynı renkle bile olsa boyanması mümkün değildir.

. Klima montajı ancak, projelerde belirlenmiş yerlere çirkin görüntü oluşturmayacak şekilde yapılabilir.

. Balkonlar kesinlikle kapatılamaz. Panjur ve güneşlik konulamaz.

. Dış cepheye tablo, aksesuar vb. asılması görünüm açısından uygun değildir.

 

Balkonlar:

. Balkonlara dışarıdan görülecek ve estetiği bozacak şekilde eşya konulmamalı (kova, süpürge, çöp kutusu, bisiklet, makine, dolap vs) ve yoğun rüzgâr olabileceği düşünülerek aşağı düşerek tehlike arz edebileceği için çiçeklik asılmamalıdır.

. Balkon ve pencerelere tente, branda, şemsiye, bez gibi görüntü kirliliği yaratacak eşyalar konulmamalıdır.

. Balkonlara ve balkon demirlerine çamaşır, havalandırma ve kurutma amaçlı halı, kilim asılmamalıdır.

. Balkon ve pencerelerden temizlik bezi, masa örtüsü, halı, kilim, vs. silkelenmemelidir.

. Balkonların mümkün olduğunca yıkanmaması, silinerek temizlenmesi, yıkanması durumunda alt bağımsız bölümlere suyun akmamasına dikkat edilmelidir.

. Balkonlarda kullanılacak eşyalarda genel uyuma dikkat edilmeli, abartılı ve göze hoş gelmeyen dekorasyonlardan kaçınılmalıdır.

. Balkonlarda çevreyi rahatsız edecek göze hoş görünmeyen düzensizliklere izin verilmemeli, balkonlar kullanılmayan eşya deposu haline dönüştürülmemelidir.

. Balkon ve bağımsız bölüm içlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle televizyon ve müzik dinlenmemelidir.

. Balkonlara dolap konulması halinde balkon seviyesinden yüksek olmamalı ve duvara monte edilmemesine dikkat edilmelidir.

. Çiçekler ancak balkon içlerine saksılarla konulabilir. Parapetlere saksı kesinlikle asılamaz.

. Balkonlarda mangal yakılamaz.

. Kiralık veya Satılık Levhası en büyük 0.50mX1.5 m ebatlarında olabilir.

 

Çöpler:

. Bağımsız bölümlerin kapı önlerinden akşam 19.00 – 20.00 saatlerinde toplanacaktır. Bu saatler dışında bağımsız bölüm kapılarının önlerine kesinlikle çöp bırakılmaması, blok içlerinin kokmaması ve çirkin bir görüntü olmaması açısından önem taşımaktadır.

. Bağımsız bölüm sakinleri çöpleri sızdırmayan, sağlam çöp poşetlerinde, ağzı kapalı olarak koymaları gerekmektedir.

. Otopark bölgesine “Daha sonra atılır” veya “Temizlik personeli alır”, düşüncesiyle çöp vb. bırakılmamalıdır.

. Evden çıkan eski eşya veya atılacak büyük ebatta nesneler site sakini tarafından siteden uzaklaştırılmalıdır.

 

Yeşil Alanlar:

. Kat Malikleri kendi bloklarının çevresini daraltıp genişletemezler, orijinal projeye aykırı şekilde çit veya benzeri mânialarla çeviremezler. Bahçelerde dikilecek ağaçların türleri peyzaj projesi esas alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Bu karara aykırı olarak ve gerek sitenin genel görünümü ve gerekse diğer bağımsız bölümlerin görüşünü etkileyecek şekilde ve boyda büyüyecek ağaç dikilemez.

. Site peyzajının değiştirilmesi, farklı ağaç ve bitki türü dikilmesi teklif edilmemelidir.

. Evcil hayvan dışkıları peyzaja zarar vermektedir. Dışkılar evcil hayvan sahipleri tarafından toplanmalıdır.

. Çiçekler koparılmamalı ve bitkilere zarar verilmemelidir.

. Bitki toprağında sulama sistemi bulunduğundan çimlerin üzerinde bisikletle dolaşılmamalı, araç park ederken çimlerin üzerinden geçilmemelidir.

. Ortak bahçe alanlarına site sakinleri tarafından herhangi bir bitki dikilmemelidir.

. Yeşil alana sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır.

. Mevcut yeşil alandaki bitkiler kesinlikle sökülmemeli üretmek maksadı ile örnek alınmamalıdır.

. Bağımsız bölüm ve ortak mahallere doğal mimari ve estetik görünümü bozacak şekilde direk, levha, tabela, reklam panosu, uydu anteni ve benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı bayrak, şama asmak, aşırı ve rahatsız edici şekilde göz alıcı aydınlatma yapmak, çadır, çardak vb şeyler kurmak yasaktır.

 

Açık ve Kapalı Spor Alanları:

. Spor tesisleri (Tenis kortu, voleybol sahası ve basketbol sahası) 10:00 – 23:00 saatleri arasında kullanılmalıdır.

. Tenis Kortunu kullanmak için site yönetiminden randevu alınmalıdır.

. Spor tesislerinin, emniyet açısından sürekli kilitli tutulması ve başka amaçlarla kullanılmaması Site Yönetimi tarafından sağlanacaktır.

. Basketbol sahası ve tenis kortlarına spor ayakkabısı giymeden girilmemelidir.

 

Kafe :

. Kat Malikleri kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde geç vakte kadar süren toplantılar tertip edemezler, nişan düğün gibi toplantılarında diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi, bu tip toplantıları KAŞMİR GÖL EVLERİ ortak mahallerinde yapamazlar. Keza normal zamanlarda da diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemeye özen gösterirler.

. Kafeterya alanın diğer site sakinlerinin huzurunu bozmayacak şekilde iyi komşuluk kurallarına uygun kullanılmasına özen gösterilmelidir. Kafe bölgesindeki her türlü aktivite, spor ve çocuk oyun alanlarındaki faaliyetler saat 24.00’de sona erer, ışıklar ve müzik kapatılır.

. Doğum günü kutlamaları hafta içi 10.00 ile 22:00 arasında, hafta sonları ise 11:00 ile 22:00 arasında yapılır, saat 22:00 dan sonraya sarkacak yada bu saatten sonra başlayacak faaliyetlerin yapılmasına Site Müdürü ve bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından karar verilir.

. Kafe bölgesinde doğum günü yapılacağı gün ve saat konusunda Kafe işletmecisi Site Yönetimini bilgilendirmek zorundadır. Kafe işletmecisi doğum günü yapacak site sakininin ismini Site Yönetimine bildirmek zorundadır. Kafe işletmecisi ve doğum günü yapmak isteyen kat sakinleri de Site Yönetimini arayarak site dışından gelecek misafirlerinin isimlerini önceden vermek zorundadırlar.

. Kafe işletmecisi, doğum günü sahiplerine en fazla kafede bulunan masa ve sandalyelerin yarısını tahsis edebilir. Kafe işletmecisi, site sakinlerimizin de kafeyi kullanacağını göz önünde bulundurarak daha fazla sandalye ve masa tahsisi yapmayacaktır.

. Doğum günlerinde diğer kat sakinlerini rahatsız etmemek maksadıyla yüksek sesli kutlamalar yapılamaz, yapılması halinde güvenlik tarafından müdahale edilir.

. İçki sofrasına hiç bir şekilde müsaade edilmez (rakı sofrası vb. durumlara izin verilmez)

. Güvenlik personeli doğum günü esnasında yukarıdaki konuların uygulatılmasından sorumludur, bu konular doğum günü yapacaklara yazılı tebliğ edilir ve uyulmaması halinde doğum günü yapılmasına izin verilmez.

 

Havuzlar;

. Bağımsız bölüm maliklerinin, intifa hakkı veya sükna hakkı sahiplerinin yahut kiracıların hizmetçi, yardımcı, bakıcı, sürücü gibi müstahdemleri, istihdam ilişkisinin getirdiği ölçü ve zamanda ve asıl hak sahibinin onayı ile bağımsız bölümde bulunabilirler. Ve istihdam ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçüde ortak yerleri kullanabilirler. Ancak yüzme havuzlarından faydalanamazlar.

. Sitede bulunan yüzme havuzları genel olarak site sakinlerinin faydalanmaları amaçlıdır. İşletme ve bakımı site yönetimi tarafından yapılmaktadır.

. Havuza duş alınmadan girilmemeli, duşlarda sabun ya da şampuan kullanılmamalıdır.

. Dışarıda kullanılan ayakkabı ile havuz çevresine girilmemeli, girilmesi gerekiyorsa mutlaka galoş giyilmelidir.

. Bulaşıcı mantar vb. hastalıkların diğer sakinlerimize bulaşmasını önlemek için havuz giriş turnikeleri çıkışlarında yer alan dezenfektanlı suya ayaklar sokularak geçiş sağlanmalıdır.

. Vücudun herhangi bir yerinde açık yara, deri enfeksiyonu ve kesikler varsa havuza girilmemelidir.

. Havuzda ve çevresinde top oynanmamalı, bisiklet, kaykay ve paten gibi araçlar ile şişme bot ve deniz yatağı kullanılmamalıdır.

. Havuza yabancı cisim atılmamalıdır.

. Çocukların havuza girmeden önce mutlaka tuvalete gitmeleri sağlanmalıdır.

. Havuz demirbaşları (masa, sandalye, şezlong, minderler) usulüne uygun kullanılmalıdır.

. Yoğunluğun fazla olduğu tatil günlerinde, demirbaşlardan daha çok sakinin faydalanabilmesi için havuzdan uzun süreli ayrılmalarda şezlong ve sandalye üzerlerine havlu bırakılmamalıdır.

. Havuz şezlongları oturma ve dinlenme amacı dışında kullanılmamalı, havuz bölgesi dışına taşınmamalıdır.

. Sigara, kâğıt mendil, plastik bardak, vs. gibi çöpler çöp kutularına atılmalı, havuz ve çevresi kirletilmemelidir.

. Havuz çevresinde kırılacak ve kırıkları insanlara zarar verebilecek cam bardak, şişe vs. gibi eşyalar bırakılmamalıdır.

. Havuz çevresinde gürültü yapılmamalı, çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunulmamalıdır.

. 0–6 yaş grubu çocukların ebeveynlerinin gözetimi olmaksızın havuz çevresinde bulunmalarına izin verilmemeli, 13 Yaşından küçük çocukların yüzme havuzunu kullanabilmesi için bir yetişkinin gözetiminde olması gerekmektedir. Çocukların ağızlarında sakız varsa havuza girerken mutlaka çıkarmaları sağlanmalıdır. Sorumluluk ebeveynlere aittir.

. Havuzların yeterli derinlikte olmaması nedeni ile havuza girerken merdivenler kullanılmalı, tehlike arz ettiği için havuza atlanmamalıdır.

. Havuzlarımızda yüzme hocamız/cankurtaran hizmeti bulunmaktadır.

. Şahsi ve değerli eşyalar havuza getirilmemelidir. Sorumluluğu kullanıcılara aittir.

. Havuz bölgesine kedi, köpek vb. gibi evcil hayvanların sokulması yasaktır.

. Havuzlarda ve çevresinde koşulmaz ve tehlikeli şekilde şakalar yapılmaz.

. Havuz alanlarının kullanımına dair karar ve uygulamalara itirazlar yazılı ve gerekçeli olarak site yönetimi ofisine yapılacaktır.

. Havuz derinliği 1,50 m’dir.

 

Otoparklar:

. Sitedeki trafiğin, otoparkların yönetimi başta Yönetim Kurulu olmak üzere Site Yönetiminin sorumluluğundadır. Bu konuda alınacak kararlara ve kurallara uyma zorunluluğu vardır.

. Otoparklarda belirlenen düzende ve çizgileri taşmayacak şekilde park edilmelidir.

. Araç içindeki çöp ve kül tablaları yerlere boşaltılmamalıdır.

. Otoparklarda araç yıkama, yağ değiştirme, çevreyi kirletici onarım ve paspas temizlikleri yapılmamalıdır.

. Çocukların otoparka oyun veya başka amaçla girmeleri veliler tarafından, olası kazalara karşı tedbir olarak engellenmelidir.

. Otoparklardaki araçların camları kapalı bırakılmalı ve cep telefonu, dizüstü bilgisayar, vb. kıymetli eşyalar görünür şekilde bırakılmamalıdır.

. Otopark içindeki araçların üzerinde anahtar bırakılmaması, araç kapılarının araç terk edildiğinde kilitli bulundurulması hırsızlıklara karşı kişisel önlemler arasında değerlendirilmektedir.

. Ziyaretçi araçlarının sitede sürekli park edilmesi konusunda güvenlik personeline baskı yapılmamalıdır.

. Araç anahtarları hiçbir nedenle sitede görevli güvenlik, temizlik ve teknik personele emanet edilmemeli, olası olaylar konusunda sorumluluk anahtarı teslim eden site sakinine ait olacağı düşünülmelidir.

. Araç park ederken ambulans, yangın aracı vb. acil durum araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde park edilmelidir.

. Otoparklardan bloklara geçiş sağlayan ara yolların önüne park edilmemelidir.

. Blok önlerinde bulunan yaya yoluna araç park edilmemelidir. Bu yollar site sakinleri tarafından zorunlu kalındığı takdirde kısa süreliğine kullanılmalı, sadece acil durumlarda (İtfaiye, ambulans vb.) kullanılmalıdır.

. Tüm ziyaretçi ve diğer amaçlarla siteye gelen kişilerin davranış ve kurallara uymaları ile ilgili sorumluluk ilgili site sakinine aittir.

. Bütün Bağımsız bölüm sakinleri evlerinde çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini ve telefon numaralarını (ev ve cep) güvenlik departmanına bildirilecektir.

 

Taşınma Kuralları:

. Hafta içi nakliye araçları siteye saat 10.00 – 19.00 arası giriş yapabilir.

. Hafta sonu nakliye araçları siteye saat 11.00 – 19.00 arası giriş yapabilir.

. Taşınma işlemi en geç 20.00’de sona erecektir. Taşınmanın sonlandırılmaması halinde daireye KAŞMİR GÖL EVLERİ Site Yönetimi tarafından cezai işlem uygulanacaktır.

. Taşınma saatleri dışında kat sakinin kendi aracı ile ya da beden gücü ile kısmi eşya taşıması mümkün olup hakkın kötüye kullanımı tespit edildiğinde KAŞMİR GÖL EVLERİ Site Yönetimi tarafından hukuka ve yönetim planına aykırı olduğundan taşınmaya müdahale edilecektir.

.  Taşınma sırasında oluşacak her türlü maddi hasar daire sakini tarafından karşılanacaktır.

 

Evcil Hayvanlar:

. Sitede köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak KAŞMİR GÖL EVLERİ YÖNETİM PLANINDA kesinlikle yasaktır.

. Evcil hayvanların çocuk oyun alanı, cafe bölgesi ve havuzlara sokulması kesinlikle yasaktır.

. Evcil hayvanların uzun süre evde yalnız bırakılması hayvanda olumsuz etkiler yaratabilmekte ve gürültüye neden olmaktadır. Evcil hayvanların mümkün olduğu kadar evde yalnız bırakılmaması önemle rica olunur.

. Evcil hayvanlar sitede blok arka çevresindeki yol güzergâhı etrafında dolaştırılmalıdır.

. Evcil hayvan dışkıları sahipleri tarafından toplanmalıdır.

. Site dahilinde evcil hayvanlar tasmasız gezdirilemez.

 

Ziyaretçi Kuralları:

. Siteye devamlı gelmesi muhtemel birinci derece yakınların listesi ana girişe verilmesi halinde fazla beklemeden teyitleri alınarak siteye girişleri sağlanacaktır.

. Ziyaretçi ve misafirler bağımsız bölüm sakininin teyit vermesi halinde siteye alınacaktır. Teyit ana girişte görevli güvenlik personeli tarafından İntercom cihazı ile iletişim kurularak alınacaktır.

. Tamirat, tadilat, taşeron hizmet vb. nedenlerle gelenler her zaman kimlik sorma işlemine tabi tutulacak ve siteye girmeleri hususunda bağımsız bölüm sakininden teyit alınacaktır.

. Bağımsız bölüm satın alan veya kiracı olarak Siteye taşınan bağımsız bölüm sakinlerinin bilgi almak için Site Yönetimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

. Siteyi ilgilendiren konuların en kısa sürede ve sorunun büyümesini beklemeden paylaşılması hizmet kalitesini arttıracaktır.

 

Posta Kurye Hizmetleri:

. Ana girişte bulunan güvenlik personelinin site sakinlerine posta ve kurye ile gelen her türlü paket ve evrakı teslim alma görevi yoktur. Bu konuda ısrarcı olunmaması rica olunur.

. Gelen posta ve kuryeden ele teslim edilmesi gerekenler, sakinden teyit alınarak bağımsız bölüme gönderilecek ve PTT görevlisi kanalıyla yapılan tebligatlar blok girişlerindeki posta kutularına bırakılması sağlanacaktır.

 

Güvenlik İle İlgili Hususlar:

. Güvenlik personeline emanet bırakma konusunda talepte bulunulmamalıdır.

. Güvenlik personelinin görevlerine müdahale edilmemeli, talep ve öneriler Site Yönetimine bildirilmelidir.

. Güvenlik personelinden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.

. Bloklarda taşınmaların çakışmaması için taşınma halinde KAŞMİR GÖL EVLERİ Site Yönetiminden mutlaka randevu alınmalıdır.

. Siteye dışarıdan taşınacak kişiler veya bloktan başka bir bloğa taşınacak kişiler, taahhüt imzalayacak ve taşınmalarda ortak alanlara verilecek hasarlar daire sahibi veya taşıma firması tarafından karşılanacaktır.

. Küçük çocukların (can güvenliği açısından tehlike arz ettiği için) sığınaklara girmemeleri ve çatılara çıkmamaları konusunda ebeveynleri tarafından uyarılmalıdırlar.

. Güvenlik personelinden tüp, su, taksi çağırma vb. isteklerde bulunulmamalıdır.

. Gürültü gelen daireler tam olarak tespit edildikten sonra aranması için güvenliğe bildirilmelidir.

. Güvenlik personeli site yönetim planı ve yönetim kurulunda alınan kararları uygulamakla ve bu konularda uyarılarda bulunmakla yükümlüdürler.

. Bağımsız bölüm sakinlerinin evlerinde çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini, telefon numaralarını (ev ve cep) ve nüfus cüzdan fotokopilerini Güvenlik Departmanı’na vermeleri olumsuzlukların yaşanmaması açısından önemlidir

. Çatılara doğal afet ve yangın dışında kesinlikle çıkılmamalıdır.

 

Aidat Ödemeleri:

. Bağımsız bölüm sakinlerinden aidatlar her ayın 16’sında, daire tüketimleri (doğalgaz ve sıcak su) posta kutularına bırakılan bildirim kağıtlarındaki son ödeme tarihlerinde tahsil edilir.

. Gününde ödenmeyen aidat ve tüketim borçlarına kanunda öngörülen gecikme faizi (% 5) uygulanacaktır.

. 2 aidatını ödemeyen kat sakinlerimize avukatımız aracılığı ile ihtar mektubu gönderilmektedir.

. 3 aidatını ödemeyen kat sakinlerimize icra takibi yapılmaktadır.

 

Yerleşim Yeri Bildirimleri (İkametgâhlar):

. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu site vb. yaşam alanlarında ikamet edenlerin kimlerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi hususunda maddeler yer almakta ve bu maddelere aykırı davranan sakinler ile bunların yaşadığı alanların yöneticileri hakkında cezai uygulamalar öngörmektedir.

. Sitede oturan tüm sakinlerimizin adres beyanında bulunmaları zorunludur.

. Adres beyanı ile yükümlü olan vatandaşlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri 20 iş günü içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine bildirmedikleri takdirde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68(c) maddesi gereğince 250 YTL para cezası, Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

. Herhangi bir amaçla nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

. Değişen adres /yazışma adresi ve telefon numaralarınızı güvenliğe bildiriniz,

 

Site Yönetimi İle İlgili Hususlar:

. Site yönetim ofisi Sosyal Tesis binası yan kısmındadır.

. Sitemize taşındığınızda MUTLAKA Site Yönetimi ofisine uğrayarak site sakinleri bilgi formunu doldurunuz.

. Sitede görevli personelden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.

. Tatil veya başka amaçlarla uzun süre evinde olmayacak bağımsız bölüm sakinlerinin emniyet açısından gitmeden önce Site müdürlüğüne bilgi vermesi, mümkünse ulaşılabilecek adres ve telefonlarını bırakması tavsiye olunur.

. Ortak kullanım alanlarındaki sorunlar Site Yönetimince giderilecektir.

. KAŞMİR GÖL EVLERİ’nde oturan bağımsız bölüm sakinlerine Site Yönetimi olarak güvenlik, temizlik, bahçe işleri ve teknik işlerle ilgili hizmet verilecek, Yönetim olarak Site kurallara uyulması, yönetim personelinin siz Sayın Site Sakinlerine daha iyi bir hizmet vermesine olanak sağlayacaktır.

 

SAĞLIKLI, MUTLU, HUZURLU ve GÜZEL BİR YAŞAM TEMENNİLERİMİZLE,

Saygılar.

 

Kaşmir Göl Evleri

Site Yönetim Kurulu